Home / Refundacja pomocy optycznych dla osób niedowidzących– obowiązujące uregulowania prawne

Refundacja pomocy optycznych dla osób niedowidzących– obowiązujące uregulowania prawne

„Informujemy, że od stycznia 2014r zostały wprowadzone nowe limity na środki pomocnicze/optyczne:

  1. LUPY – pozostała refundacja w wysokości 80zł, skrócił się okres refundacji z 5 lat do 3 lat,
  2. OKULARY LORNETKOWE do dali, PKULARY LORNETKOWE do dali, OKULARY lupowe, monooculary – refundacja zmniejszyła się i wynosi 350zł raz na 5 lat.
  3. Zmiana dotyczy też białych lasek – obecnie przysługuje refundacja w wysokości 100zł raz na pół roku (nastąpił wzrost kwoty refundacyjnej z 40 zł do 100zł obecnie)”

mgr Grażyna Machura
Skarbnik Stowarzyszenia AMD

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie  LINK

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r.
Wykaz Wyrobów Medycznych Wydawanych Na Zlecenie

Fragment dotyczący refundacja pomocy optycznych dla osób niedowidzących LINK

 

Video: O procedurze refundacji pomocy optycznych – krok po kroku
Grażyna Machura