Home / Oddziały stowarzyszenia

Oddziały stowarzyszenia

Stowarzyszenie AMD, Al. Waszyngtona 146/206, 04-076 Warszawa,
tel/fax (22) 515-80-01 kom. 516-062-843

 __________________________________________________________________________

Małopolski Oddział Stowarzyszenia AMD w Krakowie
Przewodnicząca: dr n. med. Agnieszka Kubicka-Trząska,
Siedziba: Klinika Okulistyki CM UJ, Poradnia Leczenia Schorzeń Siatkówki,
ul. Kopernika 38, Kraków, tel. (12) 424-75-52

 __________________________________________________________________________

Dolnośląski Oddział Stowarzyszenia AMD we Wrocławiu

Przewodnicząca: dr n.med. Ewa Fluder
Siedziba: Oddział Okulistyczny Szpital im. dr A. Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych
tel. (74) 64 89 820

 __________________________________________________________________________

Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia AMD w Szczecinie
Przewodnicząca: lek. Ewelina Lachowicz,
Siedziba: II Klinika Okulistyki SPSK nr 2 PUM
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin,
tel. (91) 466-12-93

 __________________________________________________________________________

Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia AMD w Poznaniu
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki,
Siedziba: Klinika i Katedra Okulistyki UM, ul. Długa 1, 61-848 Poznań, tel. (61) 854-92-84

  __________________________________________________________________________

Warmińsko – Mazurski Oddział Stowarzyszenia AMD w Olsztynie
Przewodnicząca: dr n. med. Maria Dowgird,
Siedziba: NZOZ Visus, ul. Al. Wojska Polskiego 67/2A, Olsztyn, tel. (89) 535-60-50

 __________________________________________________________________________

Podlaski Oddział Stowarzyszenia AMD w Białymstoku
Przewodnicząca: dr hab. n. med. Ewa Proniewska-Skrętek
Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Klinika Okulistyki,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok,
tel. 85 746 86 28

 __________________________________________________________________________

Lubelski Oddział Stowarzyszenia AMD w Lublinie
Przewodnicząca: dr n. med. Anna Święch – Zubilewicz,
Siedziba: Klinika Okulistyki UM, ul. Chmielna 1, 20-079 Lublin, tel. (81) 532-51-88

 __________________________________________________________________________

Łódzki Oddział Stowarzyszenia AMD w Łodzi
Przewodniczący: lek. med. Mirosław Pastuszka
Siedziba: Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej,
ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, tel./fax (42) 639-36-34

 __________________________________________________________________________

Kujawsko – Pomorski Odział Stowarzyszenia AMD w Bydgoszczy
Przewodnicząca: prof.dr hab.n.med. Grażyna Malukiewicz
Klinika Chorób Oczu,
ul. Skłodowskiej Curie 9, 85-094 Bydgoszcz,
tel/fax: 52 585 4033

  __________________________________________________________________________

Świętokrzyski Oddział Stowarzyszenia AMD w Kielcach

Przewodnicząca: dr n. med. Iwona Namirska Zigouras
Siedziba: Wojewódzki Szpital Zespolony Oddział Okulistyki
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce,  tel: (41) 36 71 430

 __________________________________________________________________________

Pomorski Oddział Stowarzyszenia AMD w Gdańsku
Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Krystyna Raczyńska,
Klinika Okulistyki Uniwersyteckie Centrum Kliniczne,
ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk,
tel: (58) 349.35.80

 __________________________________________________________________________

Śląski Oddział Stowarzyszenia AMD w Katowicach

Przewodnicząca: prof.dr hab.n.med. Katarzyna Michalska Małecka
Siedziba: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice

  __________________________________________________________________________

Podkarpacki Oddział Stowarzyszenia AMD w Rzeszowie
Przewodnicząca: dr n. med. Anna Jędruch,
Siedziba: Oddział Okulistyczny, Szpital Miejski im. Jana Pawła II,
ul. Rycerska 4, 35-241 Rzeszów, tel. sekretariat (17) 861-10-37