Home / Oddziały stowarzyszenia

Oddziały stowarzyszenia

Stowarzyszenie AMD, Al. Waszyngtona 146/206, 04-076 Warszawa,
tel/fax (22) 515-80-01 kom. 516-062-843

 __________________________________________________________________________

Małopolski Oddział Stowarzyszenia AMD w Krakowie
Przewodnicząca: dr n. med. Agnieszka Kubicka-Trząska,
Siedziba: Klinika Okulistyki CM UJ, Poradnia Leczenia Schorzeń Siatkówki,
ul. Kopernika 38, Kraków, tel. (12) 424-75-52

 __________________________________________________________________________

Dolnośląski Oddział Stowarzyszenia AMD we Wrocławiu
Przewodnicząca: lek. med. Iwona Helemejko,
Siedziba: Katedra i Klinika Okulistyki (II piętro, bud. A) AM50-556 Wrocław,
ul. Borowska 213, 2 piętro, bud. A, tel (71) 736-43-00, (71) 736-43-10

 __________________________________________________________________________

Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia AMD w Szczecinie
Przewodnicząca: dr hab. n. med. Lidia Puchalska – Niedbał,
Siedziba: 71-112 Szczecin, ul. Poniatowskiego 76A/3, tel. 502-444-739

 __________________________________________________________________________

Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia AMD w Poznaniu
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki,
Siedziba: Klinika i Katedra Okulistyki UM, ul. Długa 1, 61-848 Poznań, tel. (61) 854-92-84

  __________________________________________________________________________

Warmińsko – Mazurski Oddział Stowarzyszenia AMD w Olsztynie
Przewodnicząca: dr n. med. Maria Dowgird,
Siedziba: NZOZ Visus, ul. Al. Wojska Polskiego 67/2A, Olsztyn, tel. (89) 535-60-50

 __________________________________________________________________________

Podlaski Oddział Stowarzyszenia AMD w Białymstoku
Przewodnicząca: dr hab. med. Ewa Proniewska – Skrętek,
Siedziba: Klinika Okulistyki UM ul. Skłodowskiej – Curie 24A, 15-276 Białystok,
tel. (85) 746-86-28, fax. (85) 746-85-46

 __________________________________________________________________________

Lubelski Oddział Stowarzyszenia AMD w Lublinie
Przewodnicząca: dr n. med. Anna Święch – Zubilewicz,
Siedziba: Klinika Okulistyki UM, ul. Chmielna 1, 20-079 Lublin, tel. (81) 532-51-88

 __________________________________________________________________________

Łódzki Oddział Stowarzyszenia AMD w Łodzi
Przewodniczący: lek. med. Mirosław Pastuszka
Siedziba: Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej,
ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, tel./fax (42) 639-36-34

 __________________________________________________________________________

Kujawsko – Pomorski Odział Stowarzyszenia AMD w Bydgoszczy
Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Grażyna Malukiewicz,
Siedziba: Klinika Chorób Oczu, ul. Skłodowskiej – Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. (52) 585-45-20, tel/fax (58) 585-40-33

  __________________________________________________________________________

Świętokrzyski Oddział Stowarzyszenia AMD w Kielcach
Przewodniczący: lek. med. Michał Biskup,
Siedziba: Oddział Okulistyki Wojewódzki Szpital Zespolony,
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, tel. (41) 367-14-30

 __________________________________________________________________________

Pomorski Oddział Stowarzyszenia AMD w Gdańsku
Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Krystyna Raczyńska,
Siedziba: Klinika Chorób Oczu, Gdański Uniwersytet Medyczny,
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk, tel. (58) 349-35-80

 __________________________________________________________________________

Śląski Oddział Stowarzyszenia AMD w Katowicach
Przewodnicząca: dr hab.n.med. Katarzyna Michalska Małecka
(Centrum Okulistyki i Onkologii, SPSK ŚUM w Katowicach, Klinika Okulistyki  i Onkologii ŚUM
ul. Ceglana 35, 40-952 Katowice ).
Siedziba: Szpital Specjalistyczny CM Mavit, ul. Szopienicka 65, 40-431 Katowice, tel: (32) 358.77.00

  __________________________________________________________________________

Podkarpacki Oddział Stowarzyszenia AMD w Rzeszowie
Przewodnicząca: dr n. med. Anna Jędruch,
Siedziba: Oddział Okulistyczny, Szpital Miejski im. Jana Pawła II,
ul. Rycerska 4, 35-241 Rzeszów, tel. sekretariat (17) 861-10-37