Home / Diagnostyka

Diagnostyka

W diagnostyce AMD główną rolę odgrywa dokładne badanie dna oka z wykonaniem kolorowych zdjęć, angiografia fluoresceinowa, angiografia indocyjaninowa i optyczna koherentna tomografia. Wykonuje się również pole widzenia i USG.

KOLOROWE ZDJĘCIA DNA OCZU
Mają znaczenie dla rozpoznania schorzenia i monitorowania leczenia (fot.1-4).

________________________________________________________________________________________

ANGIOGRAFIA FLUORESCEINOWA (AF)

Niezastąpiona przy rozpoznaniu AMD i doborze metody leczenia od wielu lat jest angiografia fluoresceinowa. Opiera się ona na zjawisku fluorescencji – emisji światła o określonej długości światła pod wpływem światła pobudzającego. Badanie to jest przydatne w ocenie krążenia siatkówki i naczyniówki oraz w wykrywaniu chorób plamki. Wykonuje się je przy użyciu funduskamery.

Technika badania

Przed angiografią rozszerza się źrenice podając do worka spojówkowego 1% Tropcamid. Do żyły łokciowej podaje się 5 ml 10% fluoresceiny, a następnie wykonuje zdjęcia dna oka co 1 sekundę w okresie pierwszych 30 sekund badania. Barwnik w 70-85% łączy się z białkami krwi. Póżne zdjęcia wykonuje się czasem w 10, a nawet w 20 minucie.

Objawy uboczne angiografii

Przejściowo pojawić się mogą nudności, wymioty, zaczerwienienie i świąd skóry, pokrzywka, kichanie, zmiana zabarwienia moczu i skóry. Rzadkością są ciężkie objawy alergiczne: obrzęk krtani, skurcz oskrzeli, wstrząs. Szczególne środki ostrożności obowiązują
u chorych obciążonych internistycznie, badania nie wykonuje się u kobiet w ciąży.

Obrazy angiografii fluoreceinowej

Dla postaci suchej AMD typowa jest wzmożona fluorescencja o stałych granicach (fot. 5, 6, 7). Postać wysiękowa charakteryzuje się w początkowych fazach badania zwiększoną fluorescencją przypominającą obraz koronki (fot.8). W póżniejszych fazach badania fluorescencja wzmacnia się i rozlewa, dając obraz jasnej plamy bez ostrych granic (fot.9).

________________________________________________________________________________________

ANGIOGRAFIA INDOCYJANINOWA (ICG)

Angiografia z użyciem zieleni indocyjaninowej pozwala na zobrazowanie błon podsiatkówkowych ukrytych, czyli położonych głębiej. Angiografia fluoresceinowa i indocyjaninowa wzajemnie uzupełniają się. Także ICG wykonuje się je przy użyciu funduskamery.

Technika badania

Przed badaniem rozszerza się źrenice podając do worka spojówkowego 1% Tropcamid. Do żyły łokciowej podaje się 2-4 ml indocyjaniny. Barwnik łączy się w ponad 90 % z białkami krwi. Następnie wykonuj się zdjęcia dna oka.

Przeciwwskazania do angiografii indocyjaninowej

Indocyjanina zawiera jod, metabolizowana jest w całości w wątrobie. Badanie przeciwwskazane jest przy nadwrażliwości na jod, w chorobach wątroby, mocznicy, w ciąży.

________________________________________________________________________________________

OPTYCZNA KOHERENTNA TOMOGRAFIA (OCT)

OCT jest jedną z najnowocześniejszych metod diagnostycznych, wykorzystujących skaning optyczny. Analiza współczynnika odbicia światła od poszczególnych warstw siatkówki daje możliwość bardzo wczesnego wykrycia błony podsiatkówkowej i monitorowania leczenia.