Home / Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Jeśli  chcą Państwo przystąpić do naszego stowarzyszenia, prosimy o zapoznanie się z jego statutem, a następnie wypełnienie poniżej zamieszczonej deklaracji.
Deklaracje do pobrania w formacie PDF lub MS Word:

 pdf          word

Prosimy wypełnić druk starannie.

Wypełnioną, wydrukowaną  i podpisaną deklarację należy wysłać na adres:

Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki
Związanego z Wiekiem AMD

Al. Waszyngtona 146, lokal 206
04-076 Warszawa