Home / aktualności organizacja AMD / Zaproszenie na spotkanie pacjentów 27 maja 2017

Zaproszenie na spotkanie pacjentów 27 maja 2017

zaproszenieSzanowni Państwo,

Jest nam  niezwykle  miło zaprosić Państwa na kolejne spotkanie

Członków Stowarzyszenia AMD i pacjentów z AMD, które odbędzie się:

27 maja 2017 roku w Warszawie o godz. 10.00

w Wojskowym Instytucie Medycznym ul. Szaserów 128  (aula  505, V piętro)

(dojazd autobusami nr  102, 188, 523)

Program  spotkania:

 • 10:00 – 10.05   Powitanie uczestników – dr hab.n.med. Jacek Robaszkiewicz, Prezes Stowarzyszenia AMD
 • 10.05 – 10.20   Wykład:  „Celowana suplementacja w suchym AMD” – Prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz
 • 10:20 – 10:35  Wykład: „Optymalizacja skuteczności i bezpieczeństwo terapii anty-VEGF: Lucentis, Eylea czy Avastin?”” dr n.med. Katarzyna Chmielewska
 • 10.35 – 11.35 Przerwa na kawę:

XIV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia AMD

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Wybór do Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia AMD w 2016 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności finansowej Stowarzyszenia AMD w 2016 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 r.
 8. Przyjęcie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i sprawozdania finansowego za 2016 r.
 9. Głosowania w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Komisji Rewizyjnej z działalności w 2016 r.
 10. Sprawy różne. 12. Zakończenie obrad
 • 35 –  11.55 Wykład ”Okulary nie poprawiają widzenia – co poza optyką?

mgr Grażyna Machura

 • 11.55 –  12.15   Otwarta dyskusja dla uczestników spotkania.

W przypadku braku quorum w I terminie i czasie wyznaczonym, zostanie ogłoszona półgodzinna przerwa, po której  o godz.11.10  odbędzie się  Walne Zgromadzenie w drugim terminie (§28.11 Statutu).

Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia telefonicznie: nr tel.: (022) 515.80.01 ,kom. 516.062.843 (poniedziałek – piątek 9.00-16.00), mail: stoamd@op.pl, W czasie spotkania istnieje możliwość zapisania się do Stowarzyszenia AMD oraz opłaty składki członkowskiej.