Home / aktualności dla pacjenta / Nowe możliwości leczenia suchego AMD – Laser 2RT

Nowe możliwości leczenia suchego AMD – Laser 2RT

Suche(nie wysiękowe) AMD , na które w Polsce choruje blisko 1,3 miliona osób, a rocznie przybywa nie mniej niż 100 tys. nowych chorych,  ciągle czeka na możliwość jakiejkolwiek skutecznej terapii. Suplementacja diety, jak wykazały to badania AREDS – 2, nie spełnia oczekiwań korzystających z niej, dając wątpliwe statystycznie opóźnienie przejścia postaci suchej w wysiękową. Nowe leki, zapowiadane  jako rewelacja w niektórych wczesnych postaciach suchego AMD /zanik geograficzny/, ciągle czekają na rejestrację, a ponadto ich ujemną stroną jest to, że wymagają podawania do wnętrza oka w postaci zastrzyków.   Nową nadzieją dla chorych z wczesnym postaciami suchego AMD, u których nie doszło jeszcze do uszkodzenia siatkówki i nabłonka barwnikowego jest zastosowanie nanosekundowego lasera 2RT w tzw. „odmładzaniu siatkówki” (retinal rejuvention therapy). Opublikowana w styczniu 2015 roku praca A. Joblinga /Australia/ omawia 2 letnie obserwacje 50 chorych w wieku 50-75 lat z wczesnymi postaciami suchego AMD, bez uszkodzenia siatkówki, u których zastosowano jednorazowo laser 2RT w okolicę bieguna tylnego gałki ocznej. Wykonywano 12 ognisk z siłą 0,15-0,45mJ/długość fali 532nm/ w odległości 3000 mikronów od dołeczka plamki. Badania kontrolne chorych poddanych leczeniu laserem wykonywano po3,6,12 i 24 miesiącach i poddano je porównaniu z grupą 58 chorych w podobnym wieku i z podobnym suchym AMD nie  leczonych laserem.

Wyniki badań wykazały, zmniejszenie liczby druz o 44-70% u osób leczonych laserem 2RT, w porównaniu ze stanem wyjściowym i grupą kontrolną. Co ciekawe i zaskakujące w drugim oku osób leczonych laserem 2RT liczba druz zmniejszyła się w tym czasie o 22% . Centralne pole widzenia w obszarze 3 stopni od dołeczka plamki  w oczach leczonych laserem 2RT poprawiało się. Nie stwierdzono żadnych efektów ubocznych w oku po zastosowania lasera 2RT. Przedstawione wyniki wskazują na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania lasera 2RT we wczesnych postaciach suchego AMD, gdy nie ma jeszcze uszkodzeń siatkówki.

Od stycznia 2016r.  leczenie laserem 2RT prowadzone jest w Instytucie Oka w Warszawie

 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz

Prezes  Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki
Związanego z Wiekiem  AMD