Home / aktualności dla pacjenta / XIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia AMD

XIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia AMD

Szanowni Państwo,

Jest mi niezwykle miło zaprosić Państwa na kolejne spotkanie pacjentów z AMD oraz XIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia AMD, które odbędą się: 14 maja 2016 roku w Warszawie godz. 9.30 w Wojskowym Instytucie Medycznym ul. Szaserów 128 (aula 505, V piętro) (dojazd autobusami nr 102, 188, 523)

• 9:30 Powitanie uczestników – Prof. Andrzej Stankiewicz – Prezes Stowarzyszenia AMD
• 9.35 Otwarcie XIII WZCZ Stowarzyszenia AMD ( I termin) .
• 9.35 – 10.00 – Wykład: „Nowe możliwości leczenia suchego AMD. Zastosowanie lasera 2RT”.
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz
• 10.05
XIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia AMD
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Wybór do Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia AMD w 2015 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej .
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2015 r.
8. Przyjęcie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i sprawozdania finansowego za 2015 r.
9. Głosowania w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Komisji Rewizyjnej z działalności w 2015 r.
10. Wybory Prezesa i Członków Zarządu Stowarzyszenia.
11. Wybory Członków Komisji Rewizyjnej.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.
• 11.00 – 11.20 Wykład: „Program lekowy w wysiękowym AMD – jak to działa?
dr hab.n.med. Katarzyna Michalska Małecka Przewodnicząca Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia AMD w Katowicach.
• 11.20 – 11.40 Otwarta dyskusja dla uczestników spotkania.
• 11.40 Poczęstunek
W przypadku braku quorum w I terminie i czasie wyznaczonym, zostanie ogłoszona półgodzinna przerwa, po której o godz. 10.05 odbędzie się Walne Zgromadzenie w drugim terminie (§28.11 Statutu).
Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia telefonicznie: nr tel.: (022) 515.80.01
(poniedziałek – piątek 9.00-14.00)
e-mail stoamd@op.pl.