Home / aktualności dla pacjenta / Program leczenia wysiękowej postaci AMD – pierwszy program w dziedzinie okulistyki

Program leczenia wysiękowej postaci AMD – pierwszy program w dziedzinie okulistyki

Program leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – pierwszy program w dziedzinie okulistyki

Najważniejsze Nowy program leczenia wysiękowego AMD stwarza szansę terapii większej liczby chorych z w AMD w Polsce.

Opracowanie: Prezes Stowarzyszenia – prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz

OP_2-2015_Program leczenia wysiękowej_w