Home / aktualności dla lekarzy / Sprawozdanie z XI Sympozjum Stowarzyszenia AMD

Sprawozdanie z XI Sympozjum Stowarzyszenia AMD

„Sytuacja pacjenta z AMD i cukrzycowym obrzękiem plamki DME”  Warszawa, 21 listopada 2015r.

 

W dniu 21 listopada 2015r. w Hotelu InterContinental w Warszawie miało miejsce XI Sympozjum Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem AMD. W spotkaniu wzięło udział ponad 220 gości.

Założeniem organizatorów XI Sympozjum Stowarzyszenia AMD było przedstawienie aktualności na temat programu lekowego w wysiękowym AMD, możliwości terapeutycznych w chorobach plamki., w tym cukrzycowym obrzęku plamki. Zaproszeni eksperci w pełni , w sposób nowoczesny i przystępny omówili w.w zagadnienia.

Najciekawsza, co zresztą znalazło swój wyraz w dyskusji, była pierwsza sesja poświęcona programowi lekowego w wysiękowym AMD. Prof. dr hab.n.med. Andrzej Stankiewicz omówił w referacie Medyczne aspekty programu lekowego – nowa rola lekarza poradni okulistycznej w realizacji programuznaczenie wczesnego, profesjonalnego rozpoznania wAMD dla dobrego wyniku leczenia, szczególnie podkreślając ważne w tym miejsce lekarza poradni. Kolejne, wystąpienia – dr hab.n.med. Małgorzaty Figurskiej- o „Praktycznych aspektach programu lekowego” , dr n.med. Jana Kucharczuka – o „Podejściu terapeutycznym do programu w aspekcie 2 leków /ranibizumab i aflibercept/ zakwalifikowanych do programu” i Prof.dr hab.n.med. Marty Misiuk -Hojło – omawiające niezwykle istotne aspekty „Ogólnoustrojowej farmakokinetyki leków anty-VEGF szczególnie w aspekcie ich działań ogólnoustrojowych po podaniu doszklistkowym”, zamknęły tę niezwykle interesującą sesję.

Kolejna sesja poświęcona była – różnym podejściom terapeutycznym w chorobach plamki. Dr n.med. Magdalena Ulińska przedstawiła w niej bardzo ciekawe wyniki ogólnopolskiego, obserwacyjnego badania PRIME dotyczącego leczenia chorób plamki w codziennej praktyce lekarskiej. W kolejnych wystąpieniach – dr n.med. Katarzyny Chmielewskiej, dr hab.n.med. Jacka Robaszkiewicza i dr hab.n.med. Katarzyny Michalskiej- Małeckiej przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat retinopatii cukrzycowej i cukrzycowego obrzęku plamki oraz możliwości ich leczenia.

Dyskusja, która podsumowywała 2 pierwsze sesje była burzliwa i interesująca. Najwięcej pytań (jakie słuchacze składali na specjalnie przygotowywanych kartkach) – otrzymała dr hab.n.med. Małgorzata Figurska – co nie dziwi, jest bowiem sekretarzem zespołu koordynacyjnego, kwalifikującego chorych do programu lekowego. Odpowiadała sprawnie, logicznie – zadawalając pytających. Oczywiście, wiele spraw rozstrzygnie się już w trakcie trwania programu, prosiła więc o składanie sugestii ew zmian później.

Jak nowocześnie leczyć cukrzycowy obrzęk plamki mówili prelegenci w III sesji – przedstawiając wieloletnie doświadczenia stosowania ranibizumabu – dr n.med. Andrzej Gębka, jakie strategie terapeutyczne stosować (lek.med. Mirosław Pastuszka), i jak postępować z chorym z cukrzycą (dr n.med. Aleksandra Szymborska – Kajanek , diabetolog). Tę sesję zamykał quiz – od wielu lat prowadzony przez dr hab.n.med. Agnieszkę Kubicką – Trząskę, a w tym roku wspólnie z dr n.med. Izabellą Karską – Bastą na temat problemów diagnostyczno –terapeutycznych związanych z chorobami tylnego bieguna, który jak zwykle w ankiecie słuchacze ocenili bardzo dobrze.

„Co nowego w suchym AMD?” – to ostatnia sesja XI Sympozjum. Dr hab.n.med. Małgorzata Figurska ciekawie omówiła nowe terapie jeszcze w trakcie badań klinicznych. Możliwości zastosowania mikropulsów laserowych i innych terapii w obrzęku plamki i retinopatii cukrzycowej natomiast przedstawili dr n.med. Zofia Sikorska i dr n.med. Maciej Gawęcki.

Podsumowując XI Sympozjum Prof. dr hab.n.med. Andrzej Stankiewicz stwierdził, że nadal oczekujemy przełomu w leczeniu suchej postaci AMD. Program lekowy w wysiękowym AMD stanowi szansę dla wielu chorych do systematycznego, gwarantowanego dostępu do leczenia. O ile znajdą się środki, leczeniem będzie objętych coraz więcej chorych. Profesor A. Stankiewicz zaprosił uczestników na następne Sympozjum – już XII – i zaakcentował, że lekarze okuliści podjęli kolejne wyzwanie , którym jest wprowadzenie programu lekowego do terapii cukrzycowego obrzęku plamki.

Uczestnicy XI Sympozjum Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem AMD w wypełnionych anonimowo ankietach podkreślali niezwykle ciekawe przedstawienie tematyki poruszanej na Sympozjum oraz wysoki poziom merytoryczny. Uznali także, że miejsce spotkania zostało wyjątkowo dobrze dobrane a organizacja konferencji była bez zarzutu.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz miłym spotkaniem towarzyskim.

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne XII Sympozjum Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki AMD jest ono zaplanowane na dnia 22 października 2016r. w Warszawie.

 

Prof. dr hab.n.med. Andrzej Stankiewicz

mgr inż. Justyna Kołodziej