Home / aktualności organizacja AMD / Zaproszenie na spotkanie pacjentów Stowarzyszenia AMD 2015

Zaproszenie na spotkanie pacjentów Stowarzyszenia AMD 2015

logo

 

Szanowni Państwo,

Jest mi niezwykle miło zaprosić Państwa na kolejne spotkanie Członków Stowarzyszenia AMD i pacjentów z AMD, które odbędzie się: 30 maja 2015 roku w Warszawie o godz. 10.00 w Wojskowym Instytucie Medycznym ul. Szaserów 128 (aula 505, V piętro), (dojazd autobusami nr 102, 188, 523)

 

Zaproszenie na sptokanie pacjentów AMD

Program spotkania:

 • 10:00 – 10.05   Powitanie uczestników – Prof. dr hab.n.med. Andrzej Stankiewicz,  Prezes Stowarzyszenia AMD
 • 10.05 – 10.20 Wykład: „Suplementacja diety w AMD. Fakty i zagrożenia”- Prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz
 • 10:20 – 10:35    Wykład: „ Konwersja AMD postaci suchej w wilgotną”- dr hab.n.med. Jacek Robaszkiewicz, Sekretarz Stowarzyszenia AMD
 • 10.35 – 11.35 Przerwa na kawę:

XII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia AMD

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Wybór do Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia AMD w 2014 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności finansowej Stowarzyszenia AMD w 2014 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2014 r.
 8. Przyjęcie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i sprawozdania finansowego za 2014 r.
 9. Głosowania w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Komisji Rewizyjnej z działalności w 2014 r.
 10. Głosowanie w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia przyjętego uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 17 maja 2014 r. oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
 11. Sprawy różne. 12. Zakończenie obrad
 • 11.35 – 11.55 Wykład ”Rola słuchu u słabowidzących” ,Jerzy Kielmas, protetyk słuchu
 • 11.55 – 12.15   Otwarta dyskusja dla uczestników spotkania, Poczęstunek.
  W przypadku braku quorum w I terminie i czasie wyznaczonym, zostanie ogłoszona półgodzinna przerwa, po której       o godz.11.10 odbędzie się Walne Zgromadzenie w drugim terminie (§23.5.a Statutu).

Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia telefonicznie: nr tel.: (022) 515.80.01 ,kom. 516.062.843 (poniedziałek – piątek 9.00-16.00), mail: stoamd@op.pl, W czasie spotkania istnieje możliwość zapisania się do Stowarzyszenia AMD oraz opłaty składki członkowskiej.