Home / aktualności dla pacjenta / Apel – walczymy o ratunek dla 140 tysięcy Polaków

Apel – walczymy o ratunek dla 140 tysięcy Polaków

Apel

Walczymy o ratunek dla 140 tysięcy Polaków zagrożonych utratą widzenia z powodu AMD – wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.

list_apelNa świecie od 10 lat są już efektywne metody powstrzymujące rozwój tego okrutnego schorzenia odbierającego bezpowrotnie wzrok milionom ludzi.
AMD jest uważane za epidemię ślepoty u osób po 50. roku życia i dlatego w większości krajów Unii Europejskiej leczenie tego schorzenia jest priorytetem polityki zdrowotnej.

W Polsce od 2010 roku _ po kilku latach starań  wprowadzono leczenie AMD do koszyka świadczeń gwarantowanych. Uwierzyliśmy, ze będzie lepiej.
Niestety, praktyka pokazała, Że wprowadzone procedury oraz sposób finansowania leczenia AMD okazały się rozwiązaniem iluzorycznym.
W Polsce leczenie AMD jest jak ruletka – jedynie co dwudziesty chory ma szansę na bezpłatne leczenie _ mimo że jest ono Świadczeniem gwarantowanym’ A co gorsza, nawet ci szczęśliwcy nie są leczeni efektywnie, gdyż ze względu na oszczędności nie otrzymują pełnego, zalecanego cyklu leczenia. Ci, których stać, płacą za prywatne leczenie, pozostali ślepną.
Tragedie tysięcy tracących wzrok Polaków i tych, którzy już go utraci|i, dowodzą, że trzeba pilnie szukać innego, skuteczniejszego rozwiązania.
W imieniu chorych od wielu lat upominamy się o lepszy dostęp do leczenia i utworzenie specjalnego programu leczenia AMD. Niestety, nasze starania dotąd nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Ministerstwo zdrowia nie podjęło w tej sprawie żadnej decyzji, choć rozpoczęło prace nad tym programem już w 2009 r’ i po przen,vie wznowiło je w listopadzie 2013 r.

Co zatem trzeba jeszcze zrobić aby nadać tej sprawie szczególne znaczenie?
Ilu jeszcze pacjentów musi bezpowrotnie oślepnąć?
Czy Polskę stać na utrzymywanie setek tysięcy niewidomych?
Wzrok to bezcenna wartość, dlatego nie zgadzamy się na bierność resortu zdrowia w jego ochronie. Występujemy W obronie ludzi starszych o szacunek dla ich wieloletniej pracy i godną starość. Apelujemy o podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających do utworzenia w Polsce programu leczenia wysiękowej postaci AMD.

Prezes Retina AMD Polska
Małgorzata Pacholec

Prezes Stowarzyszenia AMD
Andrzej Stankiewicz

Prezes Polskiego Związku Niewidomych
Anna Woźniak Szymańska