Home / aktualności dla lekarzy / Relacja z jubileuszowego X Sympozjum AMD – 2014

Relacja z jubileuszowego X Sympozjum AMD – 2014

„Problemy diagnostyczno-terapeutyczne  pacjentów z chorobami plamki”

W dniu 22 listopada 2014r. w Hotelu InterContinental w Warszawie miało miejsce uroczyste X Jubileuszowe Sympozjum Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem AMD. W spotkaniu wzięło udział ponad 260 gości.

Z uwagi na jubileuszowy charakter Sympozjum głos zabrał Prezes Stowarzyszenia AMD prof.dr hab.n.med. Andrzej Stankiewicz. Krótką syntezę historii działalności Stowarzyszenia przedstawił vice Prezes Andrzej Mądrala, w którym podkreślił rolę członków założycieli oraz osoby, które wniosły znaczący wkład w rozwój organizacji.

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia AMD 5 osób w tym roku zostało uhonorowanych Statuetką Stowarzyszenia AMD: Prof. dr hab.n.med. Jerzy Szaflik – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie AMD. Szefowie regionalnych oddziałów za – za pracę i zaangażowanie na rzecz naszej organizacji prof. dr hab.n.med. Marta Misiuk Hojło,prof.dr hab.n.med. Roman Goś, prof.dr hab.n.med. Ewa Proniewska Skrętek, prof. dr hab. n .med. Grażyna Malukiewicz

Założeniem organizatorów X Sympozjum AMD było przedstawienie najnowszych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych w chorobach plamki. Zaproszeni eksperci w pełni , w sposób nowoczesny i przystępny omówili te zagadnienia.

W sesji nr I – „Diagnostyka różnicowa chorób plamki” – Prof.dr hab.n.med. Bożena Romanowska Dixon przedstawiła najnowsze możliwości SOCT, pozwalające precyzyjnie zróżnicować , często niełatwe przypadki, szczególnie guzów i zapaleń tej okolicy. Dr Katarzyna Mozolewska Piotrowska przedstawiła szereg trudnych diagnostycznie przypadków chorób tej okolicy, podkreślając, że sukces terapeutyczny zależy przede wszystkim od właściwego rozpoznania i wdrożenia natychmiastowego leczenia. Niezwykle ważne jest indywidualne traktowanie każdego chorego. Dr hab.n.med. Agnieszka KubickaTrząska w perfekcyjnie przygotowanym “Quizie” pokazała wszystkie meandry i pułapki diagnostyki różnicowej AMD.

Kolejna sesja prowadzona przez Prof.dr hab.n.med. Romana Gosia dotyczyła aktualnych problemów leczenia anty-VEGF w chorobach plamki. Prof.dr hab.n.med. Andrzej Stankiewicz przedstawił optymalizację leczenia tych chorób podkreślając znaczenie zarówno wczesnej, dobrej diagnostyki jak właściwego włączenia zarejestrowanych, bezpiecznych leków /ranibizumab, aflibercept/ / w pięciu wskazaniach/AMD, DME, CRVO, BRVO,MA/, już dopuszczonych do leczenia /ranibizumab – 5,aflibercept- 3 wskazania/. Podkreślił znaczenie indywidualnego dla każdego chorego schematu leczenia, właściwej reakcji na brak odpowiedzi na leczenie /”non responders”/i konieczności dobrej współpracy z pacjentem i jego bliskimi. Z całą stanowczością stwierdził, że chory, szczególnie z wAMD nie może czekać na rozpoczęcie terapii w “kolejkach”, co ciągle jeszcze u nas funkcjonuje. Na przykładzie Danii, Izraela i Australii wskazał, że wczesne, właściwe leczenie anty-VEGF w wAMD redukuje o ponad 50% liczbę osób tracących wzrok w tej strasznej chorobie. Zaapelował o znaczne zwiększenie nakładów na leczenie, czy to wprowadzając program lekowy, czy to wydzielając pulę na leczenie wAMD, jak to ma miejsce w przypadku zaćmy. Zwrócił uwagę, że w 2013 roku na leczenie anty-VEGF wydano 47mln zł, co zaspakaja tylko 10% potrzeb, podczas gdy na leczenie zaćmy wydano 560mln zł!. Są to wyraźnie zachwiane proporcje w porównaniu z innymi krajami, gdzie kształtują się one jak 1:2.

Kolejni wykładowcy w tej sesji – dr n.med. Halina Wykrota, dr n.med. Andrzej Gębka, dr.hab.n.med. Katarzyna Michalska Małecka, dr Marta Szaflik, dr Małgorzata Marczak – omówili właściwe zastosowanie terapii anty-VEGF w poszczególnych jednostkach chorobowych (DME, CNV w przebiegu krótkowzroczności, obrzęk plamki w przebiegu zakrzepu naczyń żylnych) – podkreślając znaczenie indywidualnego podejścia do każdego chorego.

Trzecia sesja poświęcona była innym metodom leczenia chorób plamki. Bardzo ciekawe wystąpienia mieli dr hab.n.med. Marcin Stopa i dr hab.n.med. Jacek Robaszkiewicz przedstawiając bardzo dobrze udokumentowane (filmy) przypadki chirurgicznego postępowania w chorobach plamki /witrektomia/, gdy zawiodą lub są niemożliwe inne metody leczenia. Kolejne wykłady (dr n.med. Małgorzata Mulak, dr Tomasz Kuc, dr hab.n.med. Lidia Puchalska Niedbał, dr d.med. Joanna Stafiej) poświęcone były innym metodom leczenia chorób plamki – terapia laserowa w chorobach plamki, leczenie okryplazminą, magnetoterapia w chorobach plamki, miejscowe zastosowanie NLPZ w leczeniu obrzęku plamki, profilaktyka retinopatii cukrzycowej poprzez stosowanie kwasu alfa-liponowego, wit. B1, rutozydu.

Uczestnicy Sympozjum podkreślali niezwykle ciekawie przedstawienie nowości diagnostycznych   i terapeutycznych w chorobach plamki.

Nowe miejsce organizacji Sympozjum zyskało aprobatę wśród uczestników i gości . Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz miłym i sympatycznym spotkaniem towarzyskim.

Serdecznie zapraszamy na kolejne XI Sympozjum Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki AMD , które odbędzie się dnia 21 listopada 2015r. w Warszawie.

Prof. dr hab.n.med. Andrzej Stankiewicz

mgr inż. Justyna Kołodziej