Home / aktualności dla pacjenta / Cele rehabilitacji i rodzaje pomocy optycznych

Cele rehabilitacji i rodzaje pomocy optycznych

Celem rehabilitacji osób niedowidzących na skutek AMD jest poprawa osobniczej jakości życia codziennego.

Utrata wzroku w przebiegu AMD powoduje:

 • trudności w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych
 • upośledzenie funkcjonowania w środowisku
 • uczucie smutku, izolacji, utraty niezależności i w końcu samorezygnacji.

Definicje:

Pod pojęciem prawnej ślepoty rozumiemy stan, w którym ostrość wzroku wynosi 20/200 (5/50) wg Snellena lub jest słabsza w oku lepszym, czy też w przypadku ograniczenia pola widzenia do 20o (całkowity poziomy wymiar) niezależnie od możliwości fiksacji.

Jako słabe widzenie rozumiemy stan, w którym obniżenie ostrości wzroku lub ograniczenie pola widzenia zaburzają funkcjonowanie.

Rozróżniamy:

 • średnie słabe widzenie: od 20/70 do 20/200
 • ciężkie słabe widzenie: od 20/200 do 20/400
 • głębokie słabe widzenie: ostrość wzroku mniejsza niż 20/400

Istnieją następujące metody rehabilitacji w AMD:

 • pomoce optyczne (do dali i bliży)
 • pomoce nieoptyczne – powiększalniki telewizyjne, systemy komputerowe, książki na taśmach
 • pomoce w poruszaniu się i orientacji
 • terapie zajęciowe.

Rehabilitacja okulistyczna słabowidzących obejmuje:

 • poprawę centralnego widzenia
 • poszerzenie pola widzenia
 • poprawę czucia kontrastu

Dobierając pomoce optyczne powinno się uwzględnić:

 • stan okulistyczny chorego
 • wiek
 • stan ogólny
 • potrzeby wynikające z określonego zawodu i stylu życia.

Pomoce optyczne

Rozróżniamy następujące pomoce optyczne do dali:

 • monokulary do widzenia jednoocznego
 • lornetki do widzenia obuocznego
 • okulary lornetkowe do widzenia jedno- lub obuocznego

Monokulary – oparte są na konstrukcji lunety Galileusza (powiększenie do 4x) lub lunety Keplera (powiększenie do 10x). Mogą być mocowane do oprawek lub trzymane w dłoni (kłopotliwe przy drżeniu rąk). Służą przede wszystkim do oglądania telewizji, na ulicy, na wycieczce. Można użyć ponadto nakładek do bliży (powiększenie do 30x), co daje 3-5 liter w polu widzenia.

Lornetki – oparte są na konstrukcji lupy Galileusza (powiększenie 1,8 do 4x).

Okulary lornetkowe to jedna lub dwie lunety w klasycznych oprawach, uwzględniające korekcji własna (robione na zamówienie). Stosowane są nakładki do bliży (powiększenie do 6,6x). Wada jest ich wielkość, masa oraz stosunkowo małe powiększenie do dali.

Pomoce optyczne do bliży to przede wszystkim lupy, które używać można razem z pomocami obuocznymi. Dają powiększenie do 5x, a w postaci układu soczewek do 20x. Należy pamiętać, że im większe powiększenie to mniejsza średnica lupy, pole widzenia i dystans obserwacji.

Lupy dzielimy na:

 • ręczne
 • na podstawkach
 • z własnym oświetleniem
 • mocowane do oprawek okularów
 • okulary lupowe