Home / aktualności dla pacjenta / Program Asystent osoby niepełnosprawnej

Program Asystent osoby niepełnosprawnej

asystentProgram Asystent Osoby Niepełnosprawnej jest odpowiedzią na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców stolicy, ich rodzin i opiekunów.

Powstał z inicjatywy Urzędu m. st. Warszawy i organizacji pozarządowych. Funkcjonuje od sierpnia 2006 r. pomagając w pokonywaniu własnych i zewnętrznych ograniczeń. Realizatorem programu jest Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej, “OŚRODEK NOWOLIPIE”.

W zależności od preferencji i potrzeb klienta Program jest pomocą stałą lub doraźną.

Asystent pomoże:

  • w dojazdach w wybrane miejsca: praca, rehabilitacja, szkoła lub uczelnia;
  • poznać w Warszawę: odwiedzić muzeum, wystawę, teatr, kino, wybrać się na spacer do Łazienek czy na Starówkę;
  • spotkać się z ludźmi, znajomymi, przyjaciółmi, dobrze się bawić;
  • sprostać codziennym obowiązkom: sprawom urzędowym, zrobić zakupy, iść na pocztę i do lekarza;
  • nawiązać kontakt i współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami wsparcia osób niepełnosprawnych.

Program skierowany jest do osób pełnoletnich. Warunkiem stałej współpracy z Programem jest posiadanie: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany) lub grupy inwalidzkiej ( I, II ) lub orzeczenia o całkowitej / częściowej niezdolności do samodzielnej egzystencji / pracy.

Usługa Asystenta Osoby Niepełnosprawnej realizowana jest na terenie Warszawy.

Klienci zgłaszają się osobiście do Ośrodka Nowolipie (ul. Nowolipie 25B Warszawa) pok. 103 lub telefonicznie tel/fax 22-887-33-20 lub za pomocą poczty elektronicznej asystent@osrodeknowolipie.pl. Za zgodą i wiedzą osoby niepełnosprawne mogą być zgłoszone przez rodzinę, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe.

Usługi asystenckie realizowane są 7 dni w tygodniu w godz. 8.00 – 22.00.