Home / aktualności dla lekarzy / Kongres na Rzecz Zdrowego Starzenia 2014

Kongres na Rzecz Zdrowego Starzenia 2014

kongres na rzecz zdrowego starzeniaW dniach 30-31 stycznia 2014r., w warszawskiej Galerii Porczyńskich, spotkali się czołowi eksperci z zakresu medycyny i socjologii oraz przedstawiciele administracji rządowej i samorządu, by omówić postępy w realizacji działań na rzecz budowy podstaw zdrowego starzenia się w Polsce. Spotkanie było okazją do szerokiej dyskusji nad postępami prac na rzecz zdrowego i aktywnego starzenia się. W debatach wziął udział Minister Zdrowia – Bartosz Arłukowicz oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz, którzy ogłosili założenia długofalowej polityki senioralnej. Celem zorganizowanego przez „Fundację na rzecz Zdrowego Starzenia się” Kongresu było uzgodnienie celów, najważniejszych wyzwań oraz działań koniecznych dla wdrożenia długofalowej polityki senioralnej.

Stowarzyszenie AMD miało w tym wydarzeniu również swój aktywny dobrze odebrany przez słuchaczy i organizatorów udział. W jednej z sesji plenarnych swoje referaty wygłosili Prezes stowarzyszenia AMD prof. Andrzej Stankiewicz – Znaczenie problemu zaburzeń procesu komunikacji w polityce senioralnej, oraz członek zarządu dr n.med Jacek Robaszkiewicz. Podkreślili Oni w swych wystąpieniach bezwzględną potrzebę podniesienia nakładów finansowych na diagnostykę i leczenie najgroźniejszej z postaci AMD – wysiękowej. W wspominanej sesji zabrali również głos goście zagraniczni Ian Banks-European Forum Against Blindness oraz R. Ömer Saka The cost and burden of eye diseases and preventable blindness in Poland, którzy na bazie swoich doświadczeń pokazali również jak jest problem leczenia AMD rozwiązany na ich gruncie. Liczymy, że wspomniane wykłady odbija się szerszym echem wśród decydentów na rzecz zwiększenia nakładów w kierunku leczenia w Polsce nadal groźnej choroby jaką jest AMD wysiękowe.

opracował:
Jacek Robaszkiewicz

podziekowania dla_prof_Stankiewiczpodziekowania dla_dr_Robaszkiewicz