Home / aktualności dla lekarzy / Relacja z IX Sympozjum AMD – 2013

Relacja z IX Sympozjum AMD – 2013

Sympozjum 2013W dniu26października 2013 r. w Hotelu Marriott w Warszawie w odbyło się IX Sympozjum Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem AMD –„Holistyczne podejście do pacjentów ze schorzeniami plamki”, w którym wzięło udział ponad 200 osób.

Założeniem tej konferencji było zwrócenie uwagi na holistyczne podejście do pacjentów ze schorzeniami plamki żółtej. Postęp medycyny nadal nie jest w pełni satysfakcjonujący zarówno lekarzy jak i pacjentów dotkniętych tą chorobą. Przełomu w leczeniu wysiękowego AMD w dalszym ciągu nie ma. Nowe terapie o których rozmawiano na IX Sympozjum być może będą tzw. „światełkiem w tunelu” .

Celem tej Konferencji było zwrócenie uwagi na AMD jako wykładnika schorzeń ogólnoustrojowych, mających wpływ na kondycję siatkówki.

Wszystkich zebranych serdecznie powitał oraz otworzył obrady Prezes Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem AMD Pan Prof. dr hab.n.med. Andrzej Stankiewicz.

Pierwszą sesję IX Sympozjum „Sytuacjapacjenta z chorobami plamki w Polsce” zainaugurowała swoim wykładem Pani dyrektor Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych mgr Małgorzata Pacholec . Pani Dyrektor przybliżyła wszystkim zgromadzonym jak daleka i trudna jest droga pacjenta do właściwej strategii leczenia. Problemy „ Jakości życia pacjentów z AMD” wypunktowała Pani dr n.med. Katarzyna Mozolewska Piotrowska.

Oprócz AMD na Sympozjum poruszony został problem innej choroby cywilizacyjnej jaką jest cukrzyca. Do udziału w Sympozjum zaprosiliśmy pacjenta z retinopatią cukrzycową , który przedstawił wszystkim sytuację chorego tracącego wzrok w obliczu trudności w dostępie do leczenia swej choroby. Następnie Pan dr Marcin Wełnicki z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM podpowiadał „ Jak przyspieszyć trafną diagnostykę chorób plamki?” Natomiast Pan dr n.med. Maciej Pawłowski z Kliniki Diabetologii z Łodzi zapoznał zebranych z algorytmem „Jak nowocześnie i skutecznie prowadzić pacjenta z cukrzycą” na linii współpracy diabetologa i okulisty.

II Sesja dotyczyła zagadnienia „Co nowego w leczeniu chorób plamki?”Nowe terapie w leczeniu AMD przybliżyli uczestnikom Konferencji Pan Prof. dr hab.n.med Andrzej Stankiewicz oraz dr n.med. Jacek Robaszkiewicz w swoim materiale również filmowym.

Dr n.med. Andrzej Gębka zapoznał uczestników Sympozjum ze swoimi doświadczeniami na temat „ Jak optymalizować terapię wysiękowego AMD?”.

Doświadczenia własne w leczeniu pacjentów z wysiękową postacią AMD terapiami anty-VEGF” zaprezentowała Pani dr n.med Halina Wykrota. W kolejnym wystąpieniu aktualny stan wiedzy na temat potencjalnych działań niepożądanych preparatów anty-VEGF przedstawiła Pani dr hab.n.med. Anna Machalińska „ Bezpieczeństwo terapii doszklistkowej w praktyce klinicznej”.” Nowości w leczeniu DME” przybliżył dr n.med. Sławomir Teper.

Na zakończenie sesji nr 2 dr n. med. Ewa Czaplicka mówiła o zastosowaniu ranibizumabu w „Leczeniu CNV w przebiegu patologicznej krótkowzroczności”.

III Sesja „Fakty i mity suplementacji diety w profilaktyce AMD ” miała charakter Panelu Ekspertów. Członkowie Prezydium Panelu : prof. dr hab.n.med. Andrzej Stankiewicz,

prof. dr hab.n.med Małgorzata Kozłowska Wojciechowska , prof. dr hab.n.med. Marta Misiuk Hojło, prof. dr hab.n.med.Zofia Mariak, prof. dr hab.n.med. Dariusz Kęcik, prof. dr hab.n.med. Jarosław Kocięcki – w swoim 5 minutowym wystąpienie prezentowali swoje stanowiska na w/w temat .Pani prof. dr hab.n.med Małgorzata Kozłowska Wojciechowska w sposób bardzo obrazowy i przystępny a zarazem niezwykle humorystyczny wyraziła swoje stanowisko na temat „Dieta czy suplement?” Stanowisko Pani Profesor wywołało ciekawą dyskusję .

Na zakończenie Pani dr n.med. Agnieszka Kamińska przedstawiła badania na temat „Działania przeciwzapalnego i antyangiogennego resweratrolu przy wysiękowej postaci AMD”.

Sympozjum towarzyszyła wystawa firm będących Partnerami Stowarzyszenia AMD.

Komentarze uczestników 9 Sympozjum Stowarzyszenia AMD wskazują, że było ono okazją do przedstawienia trudnej sytuacji pacjenta tracącego wzrok z powodu chorób plamki, nowych wyzwań na temat diagnostyki , terapii AMD, DME oraz wymiany doświadczeń, wątpliwości a także przemiłym spotkaniem towarzyskim.

Zapraszamy na kolejne konferencje organizowane przez Stowarzyszenia AMD.
Dziesiąte Sympozjum AMD już 11 października 2014 r. w Warszawie.

opracowała:

mgr inż. Justyna Kołodziej
Stowarzyszenie AMD