Home / aktualności dla pacjenta / Notatka po akcji screeningowej Stowarzyszenia AMD

Notatka po akcji screeningowej Stowarzyszenia AMD

W dniu 2013-08-22 na terenie placu przed Urzędem Dzielnicy Żoliborz-ul. Słowackiego 6/8, zorganizowana została akcja przesiewowa dla kombatantów i mieszkańców dzielnicy w kierunku AMD.  Postawione zostały trzy namioty, w dwu z nich zainstalowane zostały po jednym stanowisku z fundus kamerą. W badaniu uczestniczyli:

  • dr n.med Katarzyna Chmielewska
  • dr n.med Jacek Robaszkiewicz
  • dr Marcin Rubajczyk

W czasie akcji trwającej od godziny 9-ej do 17-ej przebadanych zostało 300-u pacjentów. U blisko 40-u osób stwierdzono zmiany o charakterze AMD zarówno suchego jak i wysiękowego.

opracował:
Jacek Robaszkiewicz
Sekretarz AMD