Home / aktualności dla pacjenta / Spotkanie pacjentów z AMD oraz X WZ Członków Stowarzyszenia AMD

Spotkanie pacjentów z AMD oraz X WZ Członków Stowarzyszenia AMD

18 maja 2013 roku w Warszawie, w Wojskowym Instytucie Medycznym ul. Szaserów 128, odbyło się spotkanie pacjentów z AMD oraz X  Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia AMD.

Program  spotkania:

 • 10:00 – 10.05 –  Powitanie uczestników – Prof. Andrzej Stankiewicz – Prezes Stowarzyszenia AMD
 • 10:05 – 10:25 – Wykład: Czym się kierować przy wyborze suplementacji w chorobach plamki?” – prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz 
 • 10:25 – 10:50 –  Wykład:  Resweratrol wsparcie i ochrona naczyń siatkówki w AMD” – prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz
 • 10:50 – 12.00 – Przerwa na kawę

       X  Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia AMD

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Wybór do Komisji  Uchwał i Wniosków.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia AMD  w 2012 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności finansowej Stowarzyszenia AMD w 2012 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2012 r.
 8. Przyjęcie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i sprawozdania finansowego za 2012 r.
 9. Głosowania w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Komisji Rewizyjnej z działalności w 2012 r.
 10. Głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia.
 11. Głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
 12. Głosowanie w sprawie uchylenia dotychczasowego brzmienia statutu Stowarzyszenia i przyjęcia nowego brzmienia Statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.
 • 12.00 – 12.20 Wykład:  „Cukrzyca i cukrzycowa choroba oczu”Marcin Wełnicki, Klinika Chorób  Wewnętrznych i Kardiologii WUM   Warszawa
 • 12.20 –  12.40  Wykład: „Osoba słabowidząca-rozumiem, pomagam”, mgr Grażyna Machura
 • 12.40 –  13.00  Otwarta dyskusja dla uczestników spotkania.
 • 13.00                  Poczęstunek