Home / aktualności dla lekarzy / Relacja z VIII Sympozjum AMD – 2012

Relacja z VIII Sympozjum AMD – 2012

Sympozjum 2012W  dniu 20 października 2012 r. w Hotelu Marriott w Warszawie odbyło się VIII Sympozjum Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem AMD –„Nowe wyzwania w diagnostyce i terapii chorób plamki”, w którym wzięło udział ponad 260 osób.

Od chwili powstania Stowarzyszenie AMD realizuje zamierzenia edukacyjne wobec lekarzy i pacjentów, aby skutecznie walczyć ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem, zwanym epidemią ślepoty XXI wieku.

Założeniem tej konferencji było zwrócenie uwagi na nowe wyzwania w diagnostyce i terapii chorób plamki. „Ciągle nie ma przełomu w leczeniu AMD. Przybywa chorych, rośnie liczba tracących wzrok a drogie terapie objawowe poprawiają widzenie u części pacjentów ale nie są dostępne dla wszystkich potrzebujących. Leczenie musi trwać praktycznie do końca życia a pacjenci winni być poddawani kolejnym iniekcjom „- apelował do uczestników konferencji Prezes Stowarzyszenia AMD Prof. dr.hab.n.med. Andrzej Stankiewicz.

Podczas otwarcia VIII Sympozjum, Zarząd Stowarzyszenia AMD serdecznie podziękował Członkom Założycielom Stowarzyszenia AMD. Statuetki otrzymała Pani Prof. dr hab.n.med. Ariadna Gierek – Łapińska oraz Pani dr Anetta Sienkiewicz.

Pierwszą sesję VIII Sympozjum „Wskazania rejestracyjne do terapii anty –VEGF” zainaugurował swoim wykładem „ Leczenie chorób plamki przełom czy stagnacja? Prof. dr hab.n.med Andrzej Stankiewicz. Perspektywy leczenia „Farmakoterapia wysiękowego zwyrodnienia plamki zw z wiekiem – dokąd zmierzamy?’ przedstawiła Pani dr n.med. Małgorzata Figurska . Prof. dr hab.n.med Marta Misiuk- Hojło zapoznała słuchaczy z problemem optymalizacji diagnostyki i terapii „Zakrzepu gałęzi i pnia żyły środkowej siatkówki”. „Metody leczenia makulopatii cukrzycowej od laseroterapii do witrektomii” zaprezentowała dr hab.n.med. Ewa Proniewska Skrętek. Zakończeniem sesji był wykład Prof. dr hab. Pawła Golika na temat „Porównania zasady biologicznej leżącej u podstaw działania czynników skierowanych przeciwko VEGF”. Nowa formuła sesji kończąca każdy wykład quizem interaktywnym mobilizowała uczestników do pilnego słuchania a następnie odpowiadania na pytania.

II Sesja dotyczyła „Praktycznego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w wybranych chorobach plamki”. Każdy z prezentowanych wykładów kończył się forum dyskusyjnym w Prezydium sesji oraz pytaniami z sali.

Prof. Andrzej Stankiewicz przedstawił oczekiwany nowy preparat w terapii wysiękowego AMD VEGF-TRAP-EYE. Dr Agnieszka Kubicka-Trząska zaprezentowała swoje doświadczenia związane z „ Deksametazonem w implancie doszklistkowym w leczeniu obrzęku plamki wywołanego niedrożnością naczyń żylnych siatkówki”. Dr n. med. Magdalena Ulińska wygłosiła wykład „ Klasyczne wysiękowe zwyrodnienie plamki związane z wiekiem”. Dr n.med. Andrzej Gębka zaś zapoznał uczestników Sympozjum ze swoimi doświadczeniami na temat „ Ukrytego wysiękowego zwyrodnienia plamki zw z wiekiem”. Dr n. med. Ewa Czaplicka mówiła o genezie, formach i metodach leczenia „Telangiektazji okołodołkowych”. Tytuł wykładu dr n.med. Marcina Śwituły to „ Centralna chorioretinopatia surowicza”. Dr n.med. Leopold Glasner zaprezentował opis przypadku „Neowaskularyzacji naczyniówkowej towarzyszącej pasmom naczyniastym”.

a dr n. med. Katarzyna Mozolewska-Piotrowska -zmiany w siatkówce i ciele szklistym wynikające z procesu starzenia się oka.

III Sesję dotyczącą „Nowych możliwości leczenia suchej postaci zwyrodnienia plamki zwianego z wiekiem” otworzył wykład prof. dr. hab.n.med. Bożeny Romanowskiej Dixon „Rola mikroelementów i pierwiastków śladowych w patogenezie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem”. ”Perspektywy terapii suchego zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem” nakreśliła dr hab.n.med. Anna Machalińska. Dr n.med Małgorzata Figurska przedstawiła słuchaczom „Niesterydowe leki przeciwzapalne w leczeniu chorób tylnego odcinka oka”. Natomiast Pani dr n. med. Katarzyna Mozolewska Piotrowska zaprezentowała autofluorescencję jako „Cenne narzędzie diagnostyczne w monitorowaniu i różnicowaniu zmian plamkowych”.

W sesji IV Sympozjum AMD młodzi polscy okuliści zaprezentowali swoje doświadczenia w dziedzinie diagnostyki i leczeniu chorób plamki. Dr n.med. Jacek Robaszkiewicz przedstawił przypadki dotyczące „Chirurgicznych wskazań do usunięcia błony granicznej wewnętrznej siatkówki regionu plamki żółtej”. Pani dr hab. n.med. Anna Machalińska zaprezentowała nowe spojrzenie na „Patogenezę AMD – jako lokalną manifestację choroby ogólnoustrojowej”. Tradycyjnie już Pani dr n.med. Agnieszka Kubicka Trząska przeprowadziła quiz interaktywny dotyczący diagnostyki różnicowej chorób plamki”

Sympozjum towarzyszyła wystawa firm będących Partnerami Stowarzyszenia AMD.

Komentarze uczestników VIII Sympozjum Stowarzyszenia AMD wskazują, że było ono doskonałą okazją do przedstawienia nowych wyzwań na temat diagnostyki i terapii chorób plamki oraz wymiany doświadczeń, wątpliwości a także przemiłym spotkaniem towarzyskim.

Zapraszamy na kolejne konferencje organizowane przez Stowarzyszenia AMD.

Dziewiąte Sympozjum AMD już 26 października 2013 r. w Warszawie.

mgr inż. Justyna Kołodziej