Home / aktualności dla lekarzy / Relacja z VII Sympozjum – 2011

Relacja z VII Sympozjum – 2011

VII_Sympozjum AMD15 października 2011 r. w Warszawie odbyło się  VII Sympozjum Stowarzyszenia Zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem AMDNowe spojrzenie na postępowanie w chorobach plamki, w którym wzięło udział  ponad 250 osób. Obrady odbywały się zgodnie z tradycją w eleganckiej sali konferencyjnej Hotelu Marriott. Od 2004 r., czyli od chwili powstania Stowarzyszenie AMD realizuje zamierzenia edukacyjne wobec lekarzy i pacjentów, aby skutecznie walczyć ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem, zwanym epidemią ślepoty XXI wieku. Założeniem tej konferencji było zwrócenie uwagi na nowe strategie postępowania w innych chorobach plamki takich, jak makulopatia cukrzycowa czy pozakrzepowy obrzęk plamki w związku z rejestracją ranibizumabu w terapii tych schorzeń. Ponieważ preparatów o charakterze anty-VEGF jest kilka, postanowiono podczas VII Sympozjum poruszyć temat prawnych aspektów ich stosowania, szczególnie bevacizumabu. Problem terapii off label wciąż powraca, a lekarze okuliści i chorzy czują niedosyt informacji o różnicach w działaniu poszczególnych preparatów i odpowiedzialności za tego typu leczenie. Sympozjum stało się też inauguracją nowej pozycji książkowej – Diagnostyka różnicowa chorób tylnego bieguna gałki ocznej, autorstwa lekarzy związanych ze Stowarzyszeniem AMD: Prof. Andrzeja Stankiewicza, dr n. med. Małgorzaty Figurskiej i dr n. med. Agnieszki Kubickiej-Trząski.
Uroczystego otwarcia Sympozjum dokonał Prezes Stowarzyszenia prof. Andrzej Stankiewicz. W podziękowaniu stałym współpracownikom Stowarzyszenia AMD wręczono statuetki za wieloletnią, aktywną działalność: Vice Prezesowi Panu Andrzejowi Mądrali, Kierownikowi Sekretariatu Stowarzyszenia Pani mgr inż. Justynie Kołodziej, Skarbnikowi Pani mgr Grażynie Machurze, Pani Magdalenie Kowalczyk, odpowiedzialnej za sprawy księgowe  oraz członkowi Komisji Rewizyjnej Panu prof. Andrzejowi Bonasewiczowi.
Pierwszą sesję  VII Sympozjum otworzył Prof. Andrzej Stankiewicz prezentując wstępne wyniki akcji, której organizatorem było Stowarzyszenie AMD „Bus Tour 2011”, akcji bezpłatnych badań okulistycznych pod hasłem „Utrzymaj ostrość wzroku”. Podczas akcji przebadano blisko 8.000 osób, głównie po 50 roku życia, u prawie 20% wykryto zmiany siatkówkowe o charakterze AMD. Przez dwa miesiące mobilny gabinet okulistyczny odwiedził 10 polskich miast. Akcję wspierała firma Bausch &Lomb.
Następnie Prof. Andrzej Stankiewicz przedstawił wykład  na temat kontrowersji wokół leczenia preparatami anty-VEGF. Następnie Prof. Artur Mamcarz , z III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM w Warszawie wygłosił prelekcję o potencjalnych powikłaniach ogólnoustrojowych po zastosowaniu leków anty-VEGF z perspektywy kardiologa. Dr n.farm. Krystyna Chmal-Jagiełło omówiła różnice w budowie cząsteczek ranibizumabu i bavacizumabu, a mec. Paulina Kieszkowska-Knapik (Fundacja Lege Pharmaciae) prawne aspekty stosowania leków off label.  Kolejny wykładowca dr n. med. Andrzej Gębka przedstawił temat : „Ranibizumab i bewacyzumab w leczeniu AMD – czego uczy nas badanie CATT”. W dalszej części I Sesji dr n. med. Małgorzata Figurska omówiła rolę angiografii fluoresceinowej i optycznej koherentnej tomografii w diagnostyce i monitorowaniu leczenia wysiękowego AMD, dr n. med. Magdalena Ulińska aktualne wytyczne leczenia wysiękowego AMD. Prof. Andrzej Stankiewicz przedstawił długo oczekiwany nowy preparat w terapii wysiękowego AMD VEGF-TRAP-EYE. Dr Agnieszka Kubicka-Trząska przeprowadziła  quiz „Diagnostyka różnicowa zwyrodnienia  chorób plamki”.
II Sesję otworzył Prof. Roman Goś, który omówił specyfikę leczenia osób w podeszłym wieku. Dr hab.n. med. Joanna Wierzbowska przedstawiła wykład ”Zmiany w narządzie wzroku związane z wiekiem”, a dr n. med. Katarzyna Mozolewska-Piotrowska -zmiany w siatkówce i ciele szklistym wynikające z procesu  starzenia się oka.
III Sesję otworzył wykład prof. Krystyny Raczyńskiej o postępowaniu w retinopatii cukrzycowej dawniej i dziś. Następnie dr Jacek Robaszkiewicz podzielił się własnymi doświadczeniami w zakresie skojarzonego leczenia farmakologiczno-chirurgicznego retinopatii cukrzycowej z makulopatią. Prof. Marta Misiuk-Hojło omówiła zastosowanie ranibizumabu w leczeniu pozakrzepowego obrzęku plamki, a dr hab. Ewa Proniewska-Skrętek w leczeniu makulopatii cukrzycowej. Dr Magdalena Ulińska przedstawiła preparaty kortykosteroidowe w leczeniu obrzęku plamki.
Na zakończenie Sympozjum odbyły się warsztaty szkoleniowe w zakresie badań optycznej koherentnej tomografii (dr Małgorzata Figurska przy współpracy z firmą Optopol), a w czasie  trwania całej  konferencji w sesjach godzinnych realizowane były warsztaty szkoleniowe w zakresie zastosowania implantu doszklistkowego w terapii obrzęku plamki wywołanego niedrożnością naczyń żylnych siatkówki (Prof. Krystyna Raczyńska, dr Leopold Glasner przy współpracy z firmą Allergan). W Sympozjum wzięły udział firmy Partnerzy Stowarzyszenia : ASA, Allergan, Alcon, Bausch&Lomb, Novartis, Blau Farma, Laboratories Thea, Optopol oraz firmy Ursapharm, Oculus, Przegląd Okulistyczny.
Komentarze uczestników VII Sympozjum Stowarzyszenia AMD wskazują, że było ono wspaniałą okazją do  przedstawienia interdyscyplinarnego spojrzenia na temat chorób siatkówki, zapoznania się z nowymi strategiami w leczeniu obrzęku plamki oraz wymiany doświadczeń, a także miłym spotkaniem towarzyskim.
Zapraszamy na kolejne konferencje organizowane przez  Stowarzyszenia AMD. VIII Sympozjum  AMD już  20 października 2012 r. w Warszawie.

opranowanie:
Małgorzata Figurska, Justyna Kołodziej