Home / aktualności dla pacjenta / Spotkanie pacjentów z AMD oraz IX WZ Członków Stowarzyszenia AMD

Spotkanie pacjentów z AMD oraz IX WZ Członków Stowarzyszenia AMD

19 maja 2012 roku w Warszawie w Wojskowym Instytucie Medycznym ul. Szaserów 128 odbyło się spotkanie pacjentów z AMD oraz IX  Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia AMD.

Program  spotkania:

 • 10:00 – 10.05 Powitanie uczestników – prof. Andrzej Stankiewicz, Prezes Stowarzyszenia AMD
 • 10:05 – 10:30 Wykład: „AMD problem naczyń krwionośnych oka.” – prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz 
 • 10:30 – 11:00  Wykład:  Żywność zmniejszająca ryzyko AMD – jak wybierać? –  dr n. farm. Magdalena Makarewicz -Wujec,  Zakład Opieki Farmaceutycznej WUM
 • 11:00 – 12.00 Przerwa na kawę

IX  Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia AMD

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia AMD  w 2011 r.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności finansowej Stowarzyszenia AMD  w   2011r.
 6. Przedstawienie do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r.
 7. Przyjęcie  sprawozdań.
 8. Sprawy organizacyjne: a) Wybór do Komisji  Uchwał i Wniosków b) Przyjęcie Uchwały Zarządu z dnia 26.03.2012r. dotyczącej  zmian w Statucie, c) zatwierdzenie zmian w Statucie
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.
 • 12.00 – 12.20 Wykład: „Leki zmniejszające krzepliwość krwi stosowane w chorobach sercowo-naczyniowych.” – Anna Adamska-Wełnicka, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych WIM
 • 12.20 – 12.40 Wykład „Gdy oczy mniej widzą – sposoby radzenia w życiu codziennym” – mgr Grażyna Machura
 • 12.40 – 13.00 Otwarta dyskusja dla uczestników spotkania.
 • 13.00                Poczęstunek