Home / aktualności dla lekarzy / Wstępne wyniki akcji „Bus–Tour” 2011

Wstępne wyniki akcji „Bus–Tour” 2011

bus_tourZwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) – wstępne wyniki akcji „Bus–Tour’2011”

Streszczenie:

Cel: niniejsza opracowanie przedstawia wstępne podsumowanie akcji „Bus–Tour”, której celem było określenie, jaka jest częstość występowania zmian plamkowych o charakterze AMD w populacji ludzi zgłaszających się dobrowolnie na badanie okulistyczne.

Wyniki:

w okresie 29 marca–28 maja 2011 r. zbadano okulistycznie 7292 osoby w 10 polskich miastach. Badania prowadzono w specjalnym autobusie, który użyczyła do tych celów firma Bausch & Lomb. Autobus wyposażono w podstawowy sprzęt okulistyczny służący diagnostyce oraz kamerę do zdjęć dna oka. Zmiany na dnie oka o charakterze AMD wykryto u 19% badanych (u 1355 osób). Ponadto u 324 osób (4,4%) okuliści przeprowadzający badania wykryli zmiany wysoce podejrzane o AMD.

GoralWniosek: wiedza o AMD w badanej populacji jest bardzo nikła.

Słowa kluczowe: zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, akcja „Bus–Tour”.

opracowanie:

Andrzej Stankiewicz
Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem w Warszawie
Prezes Zarządu: prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz