Home / aktualności dla lekarzy / Relacja z VI Sympozjum AMD 2010

Relacja z VI Sympozjum AMD 2010

Sympozjum 2010

Sprawozdanie  z VI Sympozjum Stowarzyszenia AMD
16 października 2010 r. Hotel Marriott, Warszawa

Temat główny

  • Postępy w terapii ANTY-VEGF
  • Nowoczesna diagnostyka i szersze wskazania do leczenia
  • Strategia terapii anty-VEGF w wysiękowej postaci AMD
  • Nowości w leczeniu obrzęku plamki
  • Co nowego w diagnostyce i profilaktyce AMD?

Już 6 lat razem walczymy z „epidemią ślepoty XXI wieku”, jaką uznano AMD. Mimo pewnych sukcesów, szczególnie na polu diagnostyki, dalecy jesteśmy od uzyskania dobrego wyniku leczenia tej degradującej narząd wzroku choroby.

Postęp w zrozumieniu złożonej patogenezy AMD, w środowisku okulistów jest zauważalny. To wspólna zasługa PTO, Stowarzyszenia AMD – szczególnie jego oddziałów terenowych, jak i wielu ośrodków klinicznych w Polsce. Nie zawsze jednak strategia terapii anty-VEGF jest właściwie stosowana, stąd główny temat naszego spotkania. Chcemy również omówić nowości w leczeniu obrzęku plamki, które towarzyszą nie tylko AMD oraz korzystając z przyjęcia zaproszenia do udziału w Sympozjum przez wybitnych genetyków, lekarzy rodzinnych, przedstawić możliwości wczesnego wykrywania AMD w stadium przedklinicznym. To ważny aspekt zapobiegania i leczenia tej choroby- mówił  Pan Prof. Andrzej Stankiewicz  podczas powitania Gości zebranych na VI Sympozjum.

Rok 2010 to rok przełomowy w zaangażowaniu Ministerstwa Zdrowia i NFZ w leczenie wysiękowej postaci AMD. Został zatwierdzony program terapeutyczny leczenia anty-VEGF, co chorym, których rocznie przybywa ok. 12-15 tys., stwarza nadzieję na zahamowanie postępu tej strasznej choroby.

W pierwszej sesji Pani Prof. Krystyna Raczyńska przedstawiła wykład  „Iniekcje doszklistkowe  dawniej i dziś”, następnie Pani dr n.med. Małgorzata Figurska próbowała udzielić odpowiedzi na pytanie  „Czy terapia złożona z inhibitorami VEGF stanowi przyszłość w leczeniu wysiękowego AMD?.

Aktualne wytyczne odnośnie leczenia preparatem Lucentis chorych z wysiękowym AMD. Wyniki badania RESCUE – zaprezentowała Pani dr n.med. Magdalena Ulińska

„Optyczna koherentna tomografia standardem w diagnostyce AMD: wskazania do rozpoczęcia i kontynuacji leczenia wysiękowego AMD – dr n.med. Katarzyna Mozolewska Piotrowska.

W  sesji drugiej  „Patogenezę cukrzycowego obrzęku plamki”- przedstawiła Prof. Marta Misiuk Hojło natomiast swoje doświadczenia w zakresie stosowania „Ranibizumab-u  i innych leków w terapii cukrzycowego obrzęku plamki” – Pani dr hab. n. med. Ewa Proniewska-Skrętek

W sesji trzeciej „Rolę lekarza rodzinnego w strategii postępowania z chorym na AMD „prof. Andrzej Steciwko Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej AM we Wrocławiu „Genetykę AMD” przedstawił prof. Jan Lubiński z Zakładu  Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Kolejnym  wykładowcą Sympozjum był prof. Jean Paul Moisan z Francji (Founder and CEO of The biggest in France Institute of Genetics Nantes Altantique IGNA, France- tytuł wykładu „Innowacyjne technologie genetyki molekularnej we wczesnym rozpoznaniu ryzyka wystąpienia AMD”.

Kolejne  prezentacje  wygłosili dr John Nolan  “AMD risk reduction strategy: serum and macular response in the Mesozeaxanthin Ocular Supplementation Trial (MOST) Macular Pigment Research Group Waterford Institute of Technology, Waterford Ireland.

„Nowe możliwości optycznej rehabilitacji narządu wzroku u chorych z AMD” przedstawił prof. Jarosław Kocięcki

Tradycyjnie  quiz poprowadziła dr Agnieszka Kubicka Trząska pt  „Diagnostyka różnicowa AMD.

„Związek Omega-3 z gęstością pigmentów plamkowych oraz rozwoju AMD – najnowsze światowe doniesienia” przedstawiła dr Cecile Delcorurt z Institut National de la Sante, France.

Po zakończeniu  prezentacji miała miejsce ożywiona dyskusja wśród uczestników spotkania.

Podsumowania i zakończenia obrad VI Sympozjum Stowarzyszenia AMD dokonał Prezes Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z wiekiem Prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz.