Home / aktualności dla lekarzy / Relacja z V Sympozjum AMD – 2009

Relacja z V Sympozjum AMD – 2009

17 października 2009r. w Warszawie odbyło się V Sympozjum Stowarzyszenia AMD – “Szybsze skierowanie do retinologa, lepsze wyniki leczenia AMD”, w którym wzięło udział 450 osób. Obrady odbywały się zgodnie z tradycją w eleganckiej sali konferencyjnej hotelu Marriott. Ta jubileuszowa konferencja stanowiła pewnego rodzaju podsumowanie działalności naukowej i społecznej działającego od 2004r. Stowarzyszenia Zwyrodnienie Plamki związanego z wiekiem AMD.

Ostatnie badania przesiewowe prowadzone w kilkunastu miastach Polski przez Stowarzyszenie oraz firmę Bausch&Lomb w ramach akcji “Bus tour” wykazały, że świadomość AMD w naszym kraju jest wciąż bardzo niska. Spośród samoistnie zgłaszających się na badanie okulistyczne 6500 osób aż u 12% stwierdzono objawy AMD. Statystyka pokazuje, że wiele jest jeszcze do zrobienia w zakresie edukacji lekarzy i pacjentów, aby skutecznie walczyć z tą epidemią ślepoty XXI wieku.
Od początku swojej działalności Stowarzyszenie przywiązuje ogromną wagę do współpracy okulistów z lekarzami rodzinnymi. Założeniem również i tej konferencji była wymiana doświadczeń między tymi specjalistami, a wszystko po to, aby ustalić wspólne standardy wczesnej diagnostyki AMD. Sympozjum stało się też inauguracją nowej, uaktualnionej broszury Stowarzyszenia AMD – Zasady postępowania w AMD. Pragniemy, aby ta publikacja stała się pomocna okulistom w codziennej pracy z chorymi na AMD.

Uroczystego otwarcia Sympozjum dokonał Prezes Stowarzyszenia
prof. Andrzej
Stankiewicz oraz Viceprezes dr Andrzej Mądrala.
Aby uhonorować jubileuszową konferencję i podziękować stałym współpracownikom Stowarzyszenia wręczono statuetki za wieloletnią, aktywną działalność prof. Andrzejowi Stankiewiczowi, dr Joannie Wierzbowskiej, dr Małgorzacie Figurskiej, mec. Włodzimierzowi Wolniakowi, oraz firmom wspierającym od początku Stowarzyszenie: ASA, Novartis, Bausch&Lomb, Alcon. Gościem specjalnymi konferencji byli prof. Josef Flammer i Samanta Maci (Kemin Health Portugal). Obrady zaszczycili swoją obecnością: dr hab. Lidia Puchalska-Niedbał, dr hab. Jarosław Kocięcki.

Pierwszą sesję Sympozjum otworzył wykład dr Agnieszki Mastalerz-Migas na temat roli lekarza rodzinnego w profilaktyce
i wczesnym wykrywaniu AMD. Następnie Samanta Maci wygłosiła prelekcję: Lutein and Eye health – Lutein and AMD, cataract and visual performance.
Dr Katarzyna Mozolewska-Piotrowska omówiła problematykę wczesnego kierowania na diagnostykę AMD. Następnie poruszono zagadnienia osiągnięcia jak najlepszych efektów terapii ranibizumabem i podtrzymania efektów leczenia (d rAndrzej Gębka, dr Magdalena Ulińska), a dr Małgorzata Figurska przedstawiła własne doświadczenia w leczeniu wysiękowego AMD ranibizumabem. I sesję zakończył wykład o stanowisku lekarza rodzinnego wobec najczęstszych problemów okulistycznych.

Drugą sesję otworzył prof. Josef Flammer prezentacją: “Vascular risk factors for AMD and glaucoma: what is common and what are there differencies?”. Jak co roku nie obyło się bez quizu diagnostycznego prowadzonego przez dr Agnieszkę Kubicką-Trząskę. Dr Małgorzata Figurska omówiła profilaktykę okołoiniekcyjną, a konferencję zakończyły wykłady na temat profilaktyki i diety w AMD ( dr Dariusz Włodarek, dr Monika Drobek-Słowik).

W tym roku po raz pierwszy w dniu konferencji zorganizowano przy pomocy firmy Optopol i Bausch&Lomb warsztaty:
SOCT w obrazowaniu chorób plamki.” Wzięło w nich udział blisko 100 osób. Dr Małgorzata Figurska prowadziła część teoretyczną
i praktyczne ćwiczenia wykonywania i interpretacji OCT.

W czasie V Sympozjum AMD swoją ofertę zaprezentowały firmy: ASA, Alcon, Bausch&Lomb, Carl Zeiss, Laboratoires Thea, MSD, Novartis, Optopol, Topcon, Oculus, HTM ,Medical Partner, Ursapharm, In View Madical, Wydawnictwo BIOS “Przegląd okulistyczny”.

Serdecznie zapraszamy na kolejne konferencje
pod patronatem Stowarzyszenia AMD.

Dr n. med.  Małgorzata Figurska