Home / aktualności dla pacjenta / Spotkanie pacjentów z AMD oraz VI WZ Członków Stowarzyszenia AMD 2009

Spotkanie pacjentów z AMD oraz VI WZ Członków Stowarzyszenia AMD 2009

9 maja 2009 roku w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie przy ul. Szaserów 128 odbyło się spotkanie pacjentów z AMD oraz VI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia AMD.

Program  spotkania:

 • 10:00 – 10.05 Powitanie uczestników – prof. Andrzej Stankiewicz Prezes Stowarzyszenia AMD
 • 10:05 – 10:20 Wykład: „Opieka nad chorym na AMD i jaskrę w Polsce.  – dr n. med. M. Figurska, dr n. med. J. Wierzbowska
 • 10:20 – 10:35 Wykład: „Suplementy diety w profilaktyce AMD.”  – lek. Rafał Pawlik
 • 10:40 – 11.40 Przerwa na kawę

   VI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia AMD

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia  AMD  w 2008 r.
 5.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności finansowej Stowarzyszenia AMD za rok 2008.
 6.  Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2008r.
 7. Przedstawienie do zatwierdzenia  sprawozdania finansowego za 2008 r.
 8. Sprawy organizacyjne:

a) Rozpatrzenie wniosku Zarządu o upływie kadencji Rady Nadzorczej i decyzji Zarządu w tej sprawie .
b)  Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej

9.  Sprawy różne.
10.  Zakończenie obrad.

 • 11.40 – 12.10 Wykład: „Pomoce optyczne dla słabowidzących.” wskazówki praktyczne mgr Grażyna Machura
  12.10 – 12.40 – Otwarta dyskusja dla uczestników spotkania.
 • 12.45 – Lunch