Home / aktualności dla lekarzy / Relacja z IV Sympozjum AMD – 2008

Relacja z IV Sympozjum AMD – 2008

25 października 2008r. w Warszawie odbyło się IV Sympozjum Stowarzyszenia AMD – “Połączmy siły w leczeniu wysiękowego AMD, Współpraca interdyscyplinarna: pacjent – lekarz rodzinny – okulista”,  w którym wzięło udział ponad 450 osób.  Obrady odbywały się w eleganckiej sali konferencyjnej Hotelu Marriott. To kolejne przedsięwzięcie tej miary Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem AMD  działającego od 2004r.

Nie przypadkowo temat konferencji odwoływał się do współdziałania okulisty i lekarza rodzinnego. Niezastąpioną rolę we wczesnym wykryciu tego ciężkiego schorzenia może spełnić lekarz pierwszego kontaktu. Chorzy zwracają się do niego z różnymi dolegliwościami, także ocznymi. Stąd też istotne wydaje się zapoznanie lekarzy pierwszego kontaktu z objawami AMD i czynnikami ryzyka schorzenia. Odpowiednio ukierunkowany wywiad, a także test Amslera może sprawić, że pacjent pilnie zostanie skierowany do okulisty. Sympozjum stało się też inauguracją nowej informacyjnej broszury Stowarzyszenia AMD – Postępowanie w wysiękowym AMD
w oparciu o wytyczne europejskie.

W dzień poprzedzający konferencję odbyło się spotkanie Grupy Naukowo-Klinicznej wspierającej Stowarzyszenie. Miło było powitać nowych jej członków dr Dariusza Jędrzejewskiego z Lublina i dr Marię Dowgird z Olsztyna oraz szefów Oddziałów Stowarzyszenia
w Krakowie – dr Agnieszkę Kubicką-Trząskę i w Szczecinie –
dr hab.  Lidię Puchalską Niedbał.

Uroczystego otwarcia Sympozjum dokonał Prezes Stowarzyszenia prof. Andrzej Stankiewicz oraz Wiceprezes dr Andrzej Mądrala. Głównym sponsorem przedsięwzięcia była firma Novartis, pozostali partnerzy to firmy: Alcon, ASA, Bausch&Lomb, MSD, Ophtalmica, Laboratories THEA. Gośćmi specjalnymi konferencji byli prof. Paolo Lanzetta z Uniwersytetu Udine z Włoch oraz prof. Andrzej Steciwko – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Obrady zaszczycili swoją obecnością: prof. Jerzy Szaflik,  dr hab. Marta Misiuk-Hojło, dr hab. Lidia Puchalska-Nowak,
dr hab. Maciej Krawczyński.

Pierwszą sesję  Sympozjum otworzył prof. Andrzej Stankiewicz wykładem omawiającym terapię wysiękowego AMD na podstawie wytycznych europejskich. Następnie dr hab. Maciej Krawczyński omówił dziedziczenie AMD, a w dalszej części zasady stosowania leków poza wskazaniami w Polsce. Dr Magdalena Ulińska przedstawiła wykład poświęcony terapii fotodynamicznej, dr Małgorzata Figurska zaś poruszyła kwestię optymalnej strategii postępowania dla chorego na AMD i retinologa. Dr hab. Lidia Puchalska-Niedbał omówiła radioterapię w AMD. Kluczowym punktem sesji była prezentacja prof. Paolo Lanzetta na temat terapii łączonej AMD – PDT i iniekcje doszklistkowe ranibizumabu.

Po przerwie dr Joanna Wierzbowska omówiła organizację opieki nad chorym na jaskrę i AMD w Polsce. Firma Bausch&Lomb przedstawiła sprawozdanie z akcji informacyjno-diagnostycznej Bus-Tour przeprowadzonej w wielu polskich miastach we współpracy
ze Stowarzyszeniem AMD, dr Katarzyna Mozolewska-Piotrowska omówiła ciekawe i istotne zagadnienie, jakim jest współpraca choregoz lekarzem okulistą podczas procesu diagnostycznego i leczniczego AMD. Uczestnicy Sympozjum wzięli udział w quizach interaktywnych prowadzonych przed dr Małgorzatę Figurską i dr Agnieszkę Kubicką-Trząskę. Sesje zakończyła prezentacja Adiunkt dr Agnieszki Migas-Mastalerz z Katedry Medycyny Rodzinnej we Wrocławiu na temat badań przesiewowych w kierunku AMD w gabinecie lekarza rodzinnego.

Sympozjum zakończyła dyskusja okrągłego stołu pod przewodnictwem prof. Jerzego Szaflika, prof. Andrzeja Steciwko i prof. Andrzeja Stankiewicza poświęcona realnym problemom i propozycjom zakresu współpracy lekarza okulisty i medycyny rodzinnej, aby jak najwcześniej wyłonić osoby zagrożone AMD, a już chore skierować do ośrodków specjalistycznych.

Zapraszamy na kolejne konferencje pod patronatem
Stowarzyszenia AMD.

Dr n. med.  Małgorzata Figurska