Home / aktualności dla pacjenta / Spotkanie Pacjentów z członkami AMD

Spotkanie Pacjentów z członkami AMD

Dnia 25.11.2006 w Auli Głównej W.I.M odbyło się kolejne spotkanie pacjentów i członków Stowarzyszenia AMD. Wzięło w nim udział ponad 80 osób. Licznie przybyłych gości powitał Prezes Stowarzyszenia AMD, prof. Andrzej Stankiewicz. Szczególnie podziękował za przybycie członkom Grupy Kliniczno-Naukowej dr n. med. Halinie Wykrocie (Katowice), dr Krzysztofowi Trzciąkowskiemu (Katowice) oraz dr hab. Lidii Puchalskiej-Niedbał (Szczecin). Prof. Andrzej Stankiewicz podzielił się z zebranymi wrażeniami z I Sympozjum Stowarzyszenia AMD oraz omówił działalność Stowarzyszenia w okresie ostatniego półrocza.
W kolejnej części spotkania dr Joanna Sobczak wygłosiła referat na temat zasad żywienia w AMD, a dr Rafał Pawlik przedstawił Macugen jako nową perspektywę w leczeniu wysiękowej postaci AMD. Następnie prof. Andrzej Stankiewicz poprosił dr n. med. Halinę Wykrotę o podzielenie się z zebranymi praktycznymi doświadczeniami w leczeniu AMD metodą iniekcji doszklistkowych. Pani dr n. med. Halina Wykrota w sposób wyczerpujący omówiła wyżej wymienione zagadnienie oraz przedstawiła współczesne trendy w leczeniu AMD. Rozpoczęła się ożywiona dyskusja w której poruszano problemy pacjentów chorych na AMD oraz podkreślano nadzieję jaką wiąże się z nowymi metodami leczenia tego ciężkiego schorzenia.
Po przerwie kawowej rozpoczęła się druga część spotkania. Wiceprezes Stowarzyszenia AMD dr Andrzej Mądrala i członkini Komisji Rewizyjnej pani Grażyna Kacprzak przedstawili sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia AMD. Podkreślili stworzenie przez Grupę Kliniczno-Naukową książeczek informacyjnych dla pacjentów
i lekarzy p.t. : “Zasady postępowania w AMD” i “Zasady żywienia
w AMD”. Wiceprezes dr Andrzej Mądrala podziękował licznym sponsorom Stowarzyszenia, dzięki którym Stowarzyszenie może poszczycić się osiągnięciami w swojej działalności.
W kolejnej części wykładowej dr Rafał Pawlik przedstawił rolę luteiny w profilaktyce AMD, a pani Renata Kamińska, przedstawicielka firmy Thea, wygłosiła referat na temat optymalnej suplementacji w AMD. Następnie ponownie rozpoczęła się interesująca i ożywiona dyskusja.
W tak ciekawej i miłej atmosferze czas spotkania szybko dobiegł końca. Prezes Stowarzyszenia Prof. Andrzej Stankiewicz żegnając się z zebranymi zapowiedział kolejne spotkanie na wiosnę 2007r.
Po spotkaniu sponsorzy zaprosili wszystkich zebranych na lunch.
Regularne spotkania pacjentów i członków Stowarzyszenia AMD mają nieocenioną wartość wymiany doświadczeń między pacjentami a lekarzami, co pozwala szerzej spojrzeć na problem AMD.

Rafał Pawlik